Bostelbrug te Leiden

In de gemeente Leiden is (uit omstreeks 1850) de Bostelbrug gelegen en overspant de Rijn/Galgewater in 3 velden. De brug ligt in het Kort Rapenburg tussen de Apothekersdijk en de Boommarkt en is opgebouwd uit een staal-betondek, gemetselde landhoofden en tussensteunpunten gefundeerd op houten palen..

Deze brug is onderworpen aan diverse inspecties en onderzoeken waaruit naar voren is gekomen dat m.n. de ondersteuningen (landhoofden en tussensteunpunten) in zeer slechte staat verkeerden. Naar aanleiding van de resultaten uit de visuele inspecties alsmede de algehele opbouw van de brug is een beoordelingsrapport opgesteld. In overleg met de gemeente is besloten deze brug te sluiten voor alle verkeer, de ondersteuningen vielen onder het Afkeurniveau conform de filosofie uit NEN 8700/8701.

Het dek daarentegen is meer recent vervangen en bleek na herberekening nog voldoende veilig. Met deze gegevens is in Bouwteamverband (derhalve samen met gemeente en aannemer) in zeer korte tijd een volledig nieuwe ondersteuning ge-engineerd en aangebracht, bestaande uit stalen jukken. Hierdoor is de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt gebleven.

Werkzaamheden:

  • opstellen advies aangaande Constructieve Veiligheid;
  • herberekening staal-betondek;
  • stalen ondersteuningen (t/m UO);

Opdrachtgever: gemeente Leiden