Voor civiele constructies bent u bij OC2 aan het juiste adres

 

Ontwerp en advies

OC2 is zelfstandig opererend en actief op het gebied van het ontwerp en de advisering over civiele constructies. Een breed scala waarbij de focus met name ligt op nieuwbouw (VO en DO) van bruggen/viaducten, tunnels/onderdoorgangen en grondkerende constructies. Steigers en geluidsschermen behoren eveneens tot de scope van de werkzaamheden. Voor de ontwerpen worden zowel beton, staal als hout toegepast, kennis van deze materialen is hiervoor aanwezig. Voor de aannemerij wordt veelal het Uitvoeringsontwerp (UO) verzorgd zoals het detailleren van de wapening en het nader uitwerken van de laatste details.

 

Tenderfase

In een tenderfase kan meegedacht worden over het ontwerp. Om te streven naar een zo optimaal mogelijk ontwerp wordt ondersteuning verleend bij toetsing van de haalbaarheid en gekeken naar de technische details. Het deelnemen aan een tenderteam behoort tot de mogelijkheden.

 

Herberekeningen

Naast nieuw te ontwerpen kunstwerken worden ook toetsingen (herberekeningen) uitgevoerd op bestaande constructies. Aan de hand van deze controle, op basis van vigerende normen, krijgt u inzicht op het gebied van constructieve veiligheid in het huidige arsenaal van de kunstwerken. Hierbij wordt met name de bovenbouw getoetst (de direct bereden delen) op zowel sterkte als vermoeiing waaronder betonnen dekken en stalen vallen.

 

Meerwaarde van OC2

Bij OC2 is er aandacht voor haar opdrachtgever, of het nu gaat om een vraagstuk of het maken van een offerte. De meerwaarde bestaat uit:

 • Snelheid in afhandeling staat hoog in het vaandel;
 • Transparantie en openheid, no nonsens;
 • Onafhankelijkheid;
 • Praktische kennis;
 • Ruime ervaring in zowel kleine als grote projecten;
 • Gedegen opleiding aangevuld met cursussen;
 • Kennis mede gebaseerd op de laatste regelgeving.

 

Om u als opdrachtgever een totaalpakket te kunnen bieden wordt er onder meer samengewerkt met:

Op basis van uw aanvraag en toelichting wordt een uitgebreide offerte gemaakt waarin de uitgangspunten en werkzaamheden worden beschreven. Binnen het eigen netwerk zijn meerdere disciplines vertegenwoordigd zodat u in de meeste gevallen niet met lege handen komt te staan.

 

Software

Binnen de organisatie wordt gebruik gemaakt van de laatste software:

 

Constructeursregister

“Het Constructeursregister RC/RO/RT is opgericht in 2010. Het initiatief komt voort uit de behoefte om de professionaliteit van constructeurs te erkennen, meetbaar en zichtbaar te maken. Centraal staat de deskundigheid van de aangesloten leden (RC: Registerconstructeurs, RO: Registerontwerpers en RT: Registertoetser).

Door het bewaken van de kwaliteit bij toetreding en de eis van permanente educatie draagt het Register bij aan de constructieve veiligheid van de Nederlandse woon-, werk- en leefomgeving.”

“Een constructeur die aangesloten is bij het Constructeursregister RC/RO/RT biedt de opdrachtgever de zekerheid dat hij te maken heeft met een professional die voldoende kennis en kunde in huis heeft”.

Bekijk hier het Constructeursegister en de Argumentenkaart

Sinds 2012 staat OC2 inschreven als Registerconstructeur.

 

LinkedIn

Voor een compleet profiel wordt verwezen naar LinkedIn.

 

DNR 2011

Op al onze aanbiedingen is DNR 2011 herzien (juli 2013) van toepassing. Deze Regeling bepaalt de rechtsverhouding tussen opdrachtgever enerzijds en de architect, ingenieur en adviseur aan de andere zijde.

 

Projecten

Hieronder een willekeurige greep uit gedane projecten.

Aanleg uitkijkpost, trap en brug Tespelduyn (Noordwijkerhout)

In Noordwijkerhout wordt een houten uitkijkpost gerealiseerd inclusief trappartij en toegangsbrug. De uitkijkpost ligt op ca. 12 meter hoogte ten opzicht van het omliggende maaiveld, tegen de helling van een voormalige vuilstort. De trap is opgebouwd uit 5 bordessen en 5 trapdelen en volledig vervaardig uit hout. Om toegang te verschaffen wordt een brug aangelegd bestaande uit stalen liggers, houten dekdelen en houten leuning.

Werkzaamheden:

 • opstellen DO & UO-berekeningen;

Opdrachtgever: AW Vessies Infra

(meer…)

Berekening fietsbrug Broeresloot

In de gemeente Súdwest-Fryslân (Sneek/Oppenhuizen) is een fiets-/voetgangersbrug aangelegd, een zogenaamde heechhout.

De brug is opgebouwd uit stalen hoofdliggers, kunststof dek en leuning en een houten onderbouw vanuit recycling.

Werkzaamheden:

 • opstellen DO & UO-berekeningen;

Opdrachtgever: Bureau Schmidt/gemeente Súdwest-Fryslân

(meer…)

Berekening fundatie “kunstwerk” S1

In de gemeente Venlo wordt een “kunstwerk” geplaatst welke onder architectuur is ontworpen.

De bovenbouw bestaat uit ogenschijnlijk willekeurig aangebrachte  kokerprofielen, echter blijkt uit één aanzicht een onverwacht beeld…..

Werkzaamheden:

 • opstellen DO & UO-berekeningen verbinding onder- en bovenbouw + fundering;

Opdrachtgever: Homforto/Heijmans

(meer…)

Aanleg 2 verkeersbruggen Belt-Schutsloot

In de gemeente Steenwijkerland zijn twee verkeersbruggen aangelegd. Omwille van de snelheid is hier gekozen om alle onderdelen (landhoofd, kesp en dekdelen) te prefabriceren en middels natte knopen met elkaar te verbinden. De 3-velders zijn hierdoor statisch onbepaald geworden. De bruggen kennen laaggelegen landhoofden en zijn gefundeerd op open stalen buispalen. 

Werkzaamheden:

 • opstellen DO & UO-berekeningen en tekeningen;

Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland, in samenwerking met Knipscheer Infrastructuur B.V.

(meer…)

Vervanging bruggen Almere

In de gemeente Almere (Beatrixpark) zijn een 4-tal bruggen vernieuwd danwel aangepast. Het betreft de Bliklopenbrug (volledige vervanging), De Boerderijbrug, Brug Overhaal en de Gildebroederbrug (vervanging bovenbouw met aanpassing van de onderbouw).

Werkzaamheden:

 • opstellen UO-berekeningen;
 • coördinatie opstellen bestek (Bureau Schmidt), BE- & UO-tekeningen (Focus tekenwerk & PKC² Civiele Constructies);

Opdrachtgever: gemeente Almere, in samenwerking met Knipscheer Infrastructuur B.V.

(meer…)

Parkbruggen Katwijk

In de gemeente Katwijk (Rijnsoever Noord) zijn 3 stalen bruggen onder architectuur aangelegd. De stalen bruggen zijn opgebouwd uit een hoofddraagconstructie van HE-profielen, stalen kespen gefundeerd op stalen buispalen. Het dek is opgebouwd uit stalen roosters en houten dekdelen. Naast het functioneel zijn hebben zij ook een recreatief karakter (o.a. een vlonder, uitkijkfunctie, stuwfunctie met stapstenen enz.)

Werkzaamheden:

 • opstellen DO-berekeningen;
 • controle UO-berekeningen aannemer;

Opdrachtgever: gemeente Katwijk, in samenwerking met Civitas B.V.

(meer…)

Bostelbrug te Leiden

In de gemeente Leiden is (uit omstreeks 1850) de Bostelbrug gelegen en overspant de Rijn/Galgewater in 3 velden. De brug ligt in het Kort Rapenburg tussen de Apothekersdijk en de Boommarkt en is opgebouwd uit een staal-betondek, gemetselde landhoofden en tussensteunpunten gefundeerd op houten palen..

Deze brug is onderworpen aan diverse inspecties en onderzoeken waaruit naar voren is gekomen dat m.n. de ondersteuningen (landhoofden en tussensteunpunten) in zeer slechte staat verkeerden. Naar aanleiding van de resultaten uit de visuele inspecties alsmede de algehele opbouw van de brug is een beoordelingsrapport opgesteld. In overleg met de gemeente is besloten deze brug te sluiten voor alle verkeer, de ondersteuningen vielen onder het Afkeurniveau conform de filosofie uit NEN 8700/8701.

Het dek daarentegen is meer recent vervangen en bleek na herberekening nog voldoende veilig. Met deze gegevens is in Bouwteamverband (derhalve samen met gemeente en aannemer) in zeer korte tijd een volledig nieuwe ondersteuning ge-engineerd en aangebracht, bestaande uit stalen jukken. Hierdoor is de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt gebleven.

Werkzaamheden:

 • opstellen advies aangaande Constructieve Veiligheid;
 • herberekening staal-betondek;
 • stalen ondersteuningen (t/m UO);

Opdrachtgever: gemeente Leiden

(meer…)

Verkeersbrug KW4 te Dieren

Binnen het Plangebied Traverse Dieren (gemeente Rheden) wordt de verkeersbrug KW4 aangelegd. De landhoofden worden gefundeerd op stalen damwanden, het dek is vervaardigd uit composiet (derden) en wordt statisch bepaald opgelegd. Het kunstwerk is gelegen over het Apeldoorns Kanaal.

Van deze brug is het Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp opgesteld.
Het werk is uitgevoerd in opdracht van Combinatie Traverse Dieren.

(meer…)

Vaarduiker Nieuwe Veiling te Noord-Scharwoude

Onderdeel van de ontwikkeling “Plan Nieuwe Veiling” te Noord-Scharwoude is de aanleg van een geprefabriceerde duiker met grondkerende constructies. De vaarduiker overkluisd een tweetal leidingen (GVK Ø800 en NGY Ø500). De betonnen onderbouw is omkleed met metselwerk en voorzien van een sierlijke leuning.

Van deze duikerconstructie is het Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsontwerp opgesteld.
Het werk is uitgevoerd in opdracht van Sweco Nederland B.V.

 

(meer…)

Brug Houkesloot te Sneek

Aan de oostzijde van Sneek is het wooneiland Houkepoort gelegen. Onderdeel hiervan is de brug over de Houkesloot welke het eiland verbindt met het achterland.

Van deze brug is het Uitvoeringsontwerp (tekentechnische deel) opgesteld van de onderbouw en de druklaag.
Het werk is uitgevoerd in opdracht van Knipscheer Infrastructuur te Almere.

(meer…)

 

Contact

Laat hier uw naam, contactgegevens en vraag achter en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

   

  *De privacyverklaring vindt u hier.