Brug Jouster Slûske

De brug is gelegen nabij de Jouster Sluis (aanlegplaats Broek) en overspant de watergang in 3 velden met een totale lengte van ca. 19 meter. De fundatie bestaat uit hergebruikte houten palen, de bovenbouw is opgebouwd uit stalen liggers, kunststof dekdelen en een stalen leuning.

Werkzaamheden:

  • opstellen DO & UO-berekening

Opdrachtgever: Bureau Schmidt/Marrekrite