Geluidsschermen

Meer en meer worden langs wegen (m.n. RWS) en spoorwegen (ProRail) geluidsschermen aangebracht. Elk scherm kent haar eigen “karakteristieken” zoals beperkte (werk)ruimte, aansluitingen met bestaande bebouwingen en noodzakelijke overkluizingen in verband met de aanwezigheid van kabels & leidingen.

Van deze werken is het Definitief Ontwerp (DO) opgesteld.
Het werk is uitgevoerd in opdracht van Knipscheer Rail-Infra te Emmeloord.