Grondkerende constructies

Ook het berekenen van damwanden behoort tot de mogelijkheden. Dit kan zowel in hout, staal en/of beton, onverankerd of verankerd. Betonnen L-wanden behoren eveneens tot de grondkerende constructies.